Regulamin sklepu

Data aktualizacji: 2020-06-25 16:59:00

Dane przedsiębiorcy

1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo NOBO TRADE Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Św. Teresy 91, NIP 727-279-45-32, KRS: 0000540085, REGON: 360592964, Kapitał zakładowy 105 000,00 PLN, które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu Leganza.pl
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
5. Właściciel sklepu Leganza.pl zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
• dostęp do sieci Internet
• adres poczty e-mail
2. .„Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies. Więcej informacji na ten temat dostępna jest w Polityce prywatości”. (https://leganza.pl/polityka-prywatnosci,13)
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem: http://leganza.pl/polityka-prywatnosci,13 , które stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

II. Rejestracja i Logowanie.

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając: adres e-mail i hasło, a następnie powinien uzupełnić profil o imię i nazwisko, nr telefonu i adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
4. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
5. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
6. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
7. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

III. Realizacja Zamówień.

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
• wybór formy dostawy i płatności
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
• otrzymanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
• zamówienie złożone w formie elektronicznej zostanie przekazane do realizacji nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. 
4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Sklepu, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
• opis produktu ( np. ilość, kolor, model, rozmiar)
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów razem z kosztami transportu
• sposób płatności
• odnośnik do regulaminu sklepu, zawierającego informacje o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni

IV. Forma płatności.

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
• gotówką przy odbiorze towaru
• przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe
• systemem płatności Przelewy24
2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia i w mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

V. Ceny i koszty przesyłki.

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN, zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach.
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VI. Dostawa.

1. Klient ma do dyspozycji następujący rodzaj dostawy:
• przesyłka kurierska
• wysyłka do paczkomatu InPost
2. Maksymalny termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, odsyłając produkt z wypełnionym formularzem zwrotu i dowodem zakupu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zamówienia.
2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać produkt na adres: NOBO TRADE Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Św. Teresy 91, przed upływem 30 dni.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym – w przypadku obuwia, dotyczy to również oryginalnego pudełka. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść. 
5. Koszty przesłania towaru do Klienta są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania paczki zwrotnej. Zwrot pieniędzy nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. 
7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączany jest do każdego zakupionego towaru.

VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi.

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana:
• na adres: NOBO TRADE Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Św. Teresy 91
3. Wszelkie pytania na temat reklamacji można kierować:
• na adres e-mail: reklamacje @ nobotrade . com
4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia lub faktury VAT/paragonu oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy.
8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji lub przekazywany telefonicznie.
9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, adres platformy: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. Pozostałe.

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://leganza.pl/regulamin,11
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

Zgarnij 10zł już teraz!

Zapisz się do newslettera już teraz! Zniżka dla zamówień powyżej 200zł

Biuro obsługi klienta +48 535 594 234
Darmowa dostawa Od 0zł
Aż 30 dni na zwrot
Obsługa zamówień już w 24h